Healthy School- projekt I 2005-2008

W 2004 roku rozpoczęliśmy starania o przyznanie naszej szkole dotacji unijnej z programu Socrates Comenius. Rozpisanie aplikacji, wyszukanie partnerów i złożenie odpowiedniego wniosku przyniosło oczekiwany efekt, otrzymałyśmy akceptację Narodowej Agencji w Warszawie a tym samym fundusze na jego realizację. Wraz z nadejściem roku szkolnego rozpoczęliśmy trzyletni projekt pod tytułem „ Healthy school”.

 Nasi partnerzy to szkoły z:

 • Yorku w Wielkiej Brytanii
 • Munster w Niemczech
 • Orleans we Francji
 • Bueningen w Holandii
 • Kristiansand w Norwegii

 Koordynatorem projektu była szkoła z Yorku w Anglii, która w listopadzie 2005 r. zorganizowała pierwsze robocze spotkanie, na które zostali zaproszeni nauczyciele pracujący przy projekcie. Natomiast wiosną 2006 roku odwiedziliśmy szkołę w Munster (Niemcy).

 Celem projektu było zbadanie różnic i podobieństw w sposobie jaki wszystkie szkoły zaangażowane w projekt tworzą :

 • zdrowe środowisko szkolne,
 • promują zdrowy sposób odżywiania ( zdrowe dla jednostki i całego środowiska ),
 • zachęcają do aktywności fizycznej,
 • zapewniają uczniom dobre samopoczucie, pewność siebie oraz umiejętności współżycia w społeczeństwie,
 •  wspierają dzieci ze specjalnymi potrzebami ( fizycznymi i edukacyjnymi ) oraz uświadamiają dzieciom niebezpieczeństwa płynące z palenia papierosów i zażywania narkotyków.

 Założeniem naszego projektu było promowanie zdrowego trybu życia poprzez 

 • wprowadzanie w szkołach zmian mających na celu stworzenie zdrowych miejsc do nauki jak i również pracy,
 • stworzenie planu zajęć sprzyjającego zdrowemu stylowi życia
 • wprowadzenie istotnych zmian w życiu uczniów i nauczycieli

Angażując w prace nad projektem rodziców uczniów a także szerszą społeczność lokalną chcieliśmy zachęcić także innych do poprawy stylu życia. Osiągnięciami wynikającymi z projektu dzieliliśmy się z innymi szkołami.

Szczegółowe planowanie wszelkich działań związanych z pracą nad projektem odbywało się podczas  wizyty w Yorku (Wielka Brytania) w listopadzie 2005 r. kolejne w Munster (Niemcy), Orleans (Francja) oraz w Polsce, podczas wizyty w czerwcu 2007 roku, następnie w Kristiansand i po raz kolejny w Munster jako zakończenie projektu.

Przez trzy lata trwania projektu pracując z dziećmi, bardzo często przy pomocy innych nauczycieli oraz rodziców, stworzyliśmy wiele praktycznych produktów, które były następnie wykorzystywane na zajęciach z dziećmi.

Produkty projektu „Healthy school”:

 • „Plakaty zdrowej szkoły”
 • „Książka kucharska zdrowej szkoły”
 • „Gry i zabawy zdrowej szkoły”-nagranie płyty DVD
 • „Piosenka zdrowej szkoły”
 • „Europejski paszport”

Działania podjęte w ramach pracy w międzynarodowym projekcie Socrates Comenius:

 • komputerowe przygotowanie logo szkolnego programu „Healthy school” jako znak firmowy projektu( logo umieszczano na każdym produkcie projektu)
 • nawiązano korespondencję z dziećmi szkół partnerskich pocztą tradycyjną przez uczniów naszej szkoły, wymiana zdjęć, życzeń świątecznych
 • ogłoszono i przeprowadzono konkurs na plakat pod hasłem „Stop agresji”, przesłano najlepszy do koordynatora w Yorku, który po zebraniu plakatów wszystkich szkół profesjonalnie je wydrukował, a następnie komplet został wręczony podczas spotkania w Munster wszystkim partnerom
 • został napisany artykuł do gazety promujący szkołę i podejmowane działania w ramach programu Sokrates Comenius, który znalazł się na szkolnej tablicy ogłoszeń prasowych
 • wychowawcy wszystkich klas I-VI otrzymali informacje o programie Sokrates Comenius i podejmowanych w nim działań szkoły w celu poinformowania i zapoznania rodziców podczas zebran wychowawczych
 • zostały przygotowane ścienna tablice poświęcone programowi Sokrates Comenius, zawierające ogólne informacje o programie, informacje o naszych partnerach oraz zdjęcia z wizyt ukazujące charakterystykę tamtejszych szkół
 • klasy VI  przygotowywały informacje o partnerach w formie tablic
 • w ramach międzynarodowych obchodów dnia wiosny pod hasłem „Wiosna w Europie” członkowie Szkolnego Klubu Europejczyka zaprezentowali uczniom

klas I – VI  inscenizację dotyczącą naszych partnerów w celu przybliżenia dzieciom oraz nauczycielom najważniejszych informacji o tych państwach

 • przygotowano multimedialną prezentację krajów partnerskich, którą można było oglądać podczas obchodów dnia wiosny
 • zorganizowano wewnątrzszkolny konkurs dla klas IV- VI pod hasłem „Co wiesz o Unii Europejskiej i naszych partnerach” jako podsumowanie obchodów dnia wiosny, trzech najlepszych uczniów z klas VI  brało udział w konkursie międzyszkolnym o tej samej tematyce, promującym program Sokrates Comenius
 • zostało napisane sprawozdanie z obchodów Dnia Wiosny w Europie, które ukazało się na stronach Unii Europejskiej dotyczących tej tematyki
 • został przygotowany międzyszkolny konkurs dla klas VI, którego celem jest zapoznanie uczniów innych ostrowskich szkół z programem Sokrates Comenius oraz naszymi partnerami

Z pozyskanych środków finansowych zakupiono dla szkoły wiele potrzebnych rzeczy:

 • cyfrowy aparat fotograficzny
 • kamera video
 • komputer z oprogramowaniem i monitorem
 • trzy sztuki odtwarzaczy DVD
 • fax
 • tablicę multimedialną

Udział w międzynarodowym projekcie „ Sokrates Comenius” był dla naszej szkoły kolejnym wyzwaniem i przedsięwzięciem służącym naszemu rozwojowi. Udział w tym projekcie poszerzył nasze horyzonty, dał szanse współpracy międzynarodowej na szeroką skalę. Dzieliliśmy się swoim doświadczeniem z innymi szkołami, a także usprawniliśmy nasz warsztat i metody pracy obserwując naszych nowych partnerów. Udział w programie był dla uczniów i nauczycieli bodźcem do nauki języków obcych. Co więcej, przyczynił się do upowszechniania zdrowego stylu życia, popularyzacji prawidłowych nawyków żywieniowych, uświadomienia korzyści płynących z uprawiania sportu.

I meeting York-England

II_meeting_Munster_Germany

 

III meeting Orleans France

IV meeting – Ostrow Poland