Edukacja Ekologiczna

Cele:

 • dostrzeganie pozytywnego i negatywnego wpływu człowieka na środowisko.
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.
 • rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.
 • budzenie szacunku do przyrody.

„Każdy z nas musi zaakceptować całkowitą odpowiedzialność za przetrwanie Ziemi, stojąc na rozdrożu czasów  jesteśmy jej strażnikami.”  Zgodnie z myślą przewodnią tego cytatu  uczniowie rozumieją, że skuteczna ochrona środowiska musi być związana z myśleniem ekologicznym, dzięki któremu patrzymy na wszystkie działania kompleksowo, uświadamiając sobie konsekwencje naszych poczynań.

 1. Bierzemy udział w akcji  „Sprzątanie świata”.
 2. Zbieramy kasztany i żołędzie.
 3. Pomagamy psom ze schroniska.
 4. Bukiety jesienne ozdobą naszych klas.
 5. Zbieramy puszki aluminiowe.
 6. Każdy z nas na zakupy z ekologiczną torbą.
 7. Sadzimy drzewa.
 8. Pogłębiamy wiedzę uczestnicząc w zajęciach w izbie edukacyjnej „Ogrodówka”.
 9. Podążamy śladami pomników przyrody.
 10. Poznajemy rezerwaty najbliższej okolicy.
 11. Życie zwierząt dla nas bez tajemnic.
 12. Potrafimy żyć i odpoczywać w zgodzie z naturą.
 13. Organizujemy spotkania z ludźmi, których praca związana jest z ochroną środowiska.
 14. Współpracujemy z Nadleśnictwem „Antonin”.
 15. Wystawy, gazetki źródłem informacji dla uczniów i odwiedzających szkolę.

Umiejętność właściwego współżycia ludzi z przyrodą staramy się w naszej szkole „zaszczepiać” dzieciom od najmłodszych lat. Aby jednak były one przekonane o konieczności ochrony przyrody, szanowały i doceniały ją muszą ją poznawać. Nie można jednak poprzestawać na podawaniu czystej wiedzy.   Od 1994 roku dzięki współpracy z Nadleśnictwem Antonin uczniowie mogą  poznać  walory przyrodnicze, historyczne, krajobrazowe terenów powiatu ostrowskiego. Dzięki pracownikom lasu dzieci mogły bezpośrednio włączyć się w ochronę środowiska. Wspólnie sadziliśmy las w Dębnicy, organizowaliśmy biwaki uczniowie brali udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez leśników w izbie edukacyjnej „Ogrodówka”, rezerwacie „Wydymacz” oraz w zajęcia na terenie naszej szkoły. Od dziewięciu lat jesteśmy wspólnie organizatorami Powiatowego Konkursu „Region ,w którym mieszkasz”. Święto drzewa, Dzień Ziemi to również imprezy wspólnie realizowane.

Poprzez edukację ekologiczną w ten sposób prowadzoną kształtujemy w dzieciach potrzebę kontaktu z przyrodą oraz  świadomość o konieczności jej ochrony zgodnie z przysłowiem „Czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci”. W roku 2011 otrzymaliśmy nagrodę „Lasom Przyjazny”  jako jedyna szkoła w Ostrowie Wielkopolskim.

W tym roku szkolnym już zebraliśmy :

– 800 kg kasztanów i żołędzi dla danieli

– 186 kg dla zwierząt ze schroniska

– 15 worków nakrętek ,które przekazaliśmy na zakup wózka inwalidzkiego

– 10 worków nakrętek na rehabilitację naszej szkolnej  koleżanki

– przystąpiliśmy do akcji „Podręczniki za odpady” pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrowa

– zbieramy telefony komórkowe w zamian za co pozyskujemy pomoce naukowe.